PZU "Al Hana ogranak Al Hana Medresa"

Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Turanović Bahira
Adresa: 
Arapova 38
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: