PA "Vita"

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Dženita Bajrović
Adresa: 
Trg ZAVNOBIH-a 19
PA "Vita"
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 468-801
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: