PA "PharmaSA"

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Fatima Redžebašić Svraka
Adresa: 
Trg Merhemića 5
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387 33 558 295
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: 
Fax: 
+387 33 558 296