PA "Lotus"

Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Turajlić Alma
Adresa: 
Džemala Bijedića broj 102
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 677-944
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: