JU Apoteke Sarajevo PJ Vratnik-ogranak

Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Mustafe Dovadžije 17
JU Apoteke Sarajevo PJ Vratnik-ogranak
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 271-450
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: