JU Apoteke Sarajevo PJ Vogošća

Općina: 
Vogošća
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Igmanska 56

JU Apoteke Sarajevo PJ Vogošća

Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 424-250
+387(0)33 424-251
Dežurna apoteka: 
Da
Lokacija: