JU Apoteke Sarajevo PJ Trnovo depo

Općina: 
Trnovo
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Trnovo bb

JU Apoteke Sarajevo PJ Trnovo depo

Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 439-099
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: