JU Apoteke Sarajevo PJ Švrakino-ogranak

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Safeta Hadžića bb

JU Apoteke Sarajevo PJ Švrakino-ogranak

Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 715-370
+387(0)33 715-371
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: