JU Apoteke Sarajevo PJ Stari Grad

Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Fra Grge Martića bb
JU Apoteke Sarajevo PJ Stari Grad
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 271-990
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: