JU Apoteke Sarajevo PJ Sedrenik-ogranak

Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Sedrenik 69
JU Apoteke Sarajevo PJ Sedrenik-ogranak
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 272-210
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: