JU Apoteke Sarajevo PJ Rajlovac-ogranak

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Rajlovačka cesta 41 Robot Komerc
JU Apoteke Sarajevo PJ Rajlovac-ogranak
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 769-310
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: