JU Apoteke Sarajevo PJ Pozorište

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Branilaca grada 21
JU Apoteke Sarajevo PJ Pozorište
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 259-620
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: