JU Apoteke Sarajevo PJ Pofalići 2-ogranak

Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Hamdije Ćemerlića 17
JU Apoteke Sarajevo PJ Pofalići 2-ogranak
 
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 713-155
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: