JU Apoteke Sarajevo PJ Otoka ogranak

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Gradačačka 14 a
JU Apoteke Sarajevo PJ Otoka ogranak
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 715-360
+387(0)33 715-361
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: