JU Apoteke Sarajevo PJ Novi Grad

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Trg Međunarodnog Prijateljstva 7
JU Apoteke Sarajevo PJ Novi Grad
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 768-230
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: