JU Apoteke Sarajevo PJ Mejtaš

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Čekaluša 29
JU Apoteke Sarajevo PJ Mejtaš
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 262-410
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: