JU Apoteke Sarajevo PJ Marijin Dvor

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Maršala Tita 1
JU Apoteke Sarajevo PJ Marijin Dvor
 
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 714-280
Dežurna apoteka: 
Da
Lokacija: