JU Apoteke Sarajevo PJ Kovačići ogranak

Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Zagrebačka 27
JU Apoteke Sarajevo PJ Kovačići ogranak
 
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 713-550
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: