JU Apoteke Sarajevo PJ Koševsko brdo

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Braće Begić 4
JU Apoteke Sarajevo PJ Koševsko brdo
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 270-200
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: