JU Apoteke Sarajevo PJ Koševo

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Bolnička 9
JU Apoteke Sarajevo PJ Koševo
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 264-120
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: