JU Apoteke Sarajevo PJ Kobilja Glava

Općina: 
Vogošća
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Kobilja Glava bb

JU Apoteke Sarajevo PJ Kobilja Glava

Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 426-800
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: