JU Apoteke Sarajevo PJ Ilijaš

Općina: 
Ilijaš
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Hašima Spahića 23

JU Apoteke Sarajevo PJ Ilijaš

Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 428-810
+387(0)33 428-811
Dežurna apoteka: 
Da
Lokacija: