JU Apoteke Sarajevo PJ Hitna-ogranak

Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Kolodvorska 14
JU Apoteke Sarajevo PJ Hitna-ogranak
 
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 716-330
+387(0)33 716-331
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: