JU Apoteke Sarajevo PJ Dobrinja

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Salke Lagumdžije 15
JU Apoteke Sarajevo PJ Dobrinja
 
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 766-380
+387(0)33 766-381
Dežurna apoteka: 
Da
Lokacija: