JU Apoteke Sarajevo PJ Čengić Vila

Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
B. Meše Selimovića 21
JU Apoteke Sarajevo PJ Čengić Vila
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 721-620
+387(0)33 721-621
Dežurna apoteka: 
Da
Lokacija: