JU Apoteke Sarajevo PJ Breka ogranak

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Himze Polovine bb
JU Apoteke Sarajevo PJ Breka ogranak
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 264-150
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: