JU Apoteke Sarajevo PJ Baščaršija

Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Obala Kulina Bana 40
JU Apoteke Sarajevo PJ Baščaršija
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 272-300
Dežurna apoteka: 
Da
Lokacija: