JU Apoteke Sarajevo PJ Aerodromsko naselje

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Državno
Adresa: 
Rudolfa Tomića 5
JU Apoteke Sarajevo PJ Aerodromsko naselje
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 767-290
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: