Ugovor o nabavci opreme za laboratorij za potrebe JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo