Spisak kandidata koji će dana 31.01.2023. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Stomatološka sestra - tehničar