Spisak kandidata koji će dana 29.11.2018. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Pedijatrijska sestra - tehničar