Spisak kandidata koji će dana 28.12.2022. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Farmaceutski tehničar