Spisak kandidata koji će dana 28.05.2019. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar