Spisak kandidata koji će dana 27.10.2020. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Sanitarno-ekološki tehničar