Spisak kandidata koji će dana 26.12.2018. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar