Spisak kandidata koji će dana 25.09.2018. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar