Spisak kandidata koji će dana 21.06.2022. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje medicinska sestra tehničar