Spisak kandidata koji će dana 21.06.2018. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Sanitarno-ekološki tehničar