Spisak kandidata koji će dana 20.10.2021. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar