Spisak kandidata koji će dana 20.09.2018. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Akušersko-ginekološka sestra - tehničar