Spisak kandidata koji će dana 19.06.2018. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar