Spisak kandidata koji će dana 19.05.2021. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar