Spisak kandidata koji će dana 18.06.2019. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Sanitarno-ekološki tehničar