Spisak kandidata koji će dana 15.10.2018. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar