Spisak kandidata koji će dana 15.03.2018. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Pedijatrijska sestra - tehničar