Spisak kandidata koji će dana 15.02.2018. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar