Spisak kandidata koji će dana 14.02.2019. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Sanitarno-ekološki tehničar