Spisak kandidata koji će dana 13.03.2018. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Laboratorijski tehničar