Spisak kandidata koji će dana 09.06.2020. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar