Spisak kandidata koji će dana 08.12.2021. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje medicinska sestra - tehničar